Image

JÍZDÁRENSKÝ ŘÁD

RANCH ROVNÁ

 

Bezpečnostní a etické podmínky provozu jezdecké stáje a jezdeckého výcviku:

1) Při příchodu do jezdeckého areálu (i odchodu) je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny majitele, trenéra nebo zkušených jezdců a ošetřovatelů.

2) Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje.

3) Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše uvedených osob.

4) Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu majitele nekrmíme pamlsky.

5) Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj – jezdecké boty nebo chapsy (začátečníci mohou mít gumovky), pružné jezdecké kalhoty nebo přiléhavé tepláky, košili nebo svetr s dlouhým rukávem, v zimě pak bundu a rukavice.

6) Všichni jezdci budou mít vždy při jízdě na koni bezpečnostní přilbu.

7) Při příchodu ke koni tohoto slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany, ve volném prostranství nikdy ke koni nepřistupujeme ze zadu.

8) V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti. Nebezpeční koně jsou označeni cedulkami

9) Při manipulaci s koňmi ve stáji při místování, čištění a pod. budou všichni koně uvázáni na ohlávce.

10) Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu. Případné závady je nutné hlásit cvičiteli nebo trenérovi.

11) Členové jezdeckého klubu i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny trenéra, cvičitele nebo jiné pověřené osoby, a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.

12) Jakékoliv zranění koně bude neprodleně nahlášeno přítomnému cvičiteli, trenérovi či zkušenějšímu jezdci, který uváží způsob ošetření koně, příp. přivolání veterinárního lékaře.

13) Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ či drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačku, nekouříme. V celém areálu je osobám mladším 18 let přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje, sedativa, drogy a pod.

14) Ve všech jezdeckých střediscích je jezdecký výcvik provozován na vlastní nebezpečí jezdce. Jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu. Ranč Rovná je pojištěn v rámci odpovědnosti za škodu pouze pro případy, kdy pracovníci Ranč Rovná škodu přímo způsobí nebo udělají chybu, která vede ke škodě na zdraví nebo majetku.

15) Pro práci u koní je nezbytné naučit se zacházet s nářadím ve stáji.

16) Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu – koní, oblečení, nářadí, stáje, areálu. V hale je povinností jezdce vždy posbírat trus koní a opustit halu v bezvadném pořádku. Pokud si jezdec rozsvítí, je povinen také zhasnout.

17) K jezdecké praxi je doporučeno vzdělávat se i v jezdecké teorii.

18) Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních zdraví kolemjdoucí první.

19) Všichni jezdci, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

 

V Jankovicích 1.7.2014