Image

Bezpečnostní řád

RANCH ROVNÁ

 

 • Ubytovatel nezodpovídá za zranění ubytovaných hostů, kteří si své zranění udělali mimo objekt ubytovny nebo areálu nebo tím, že nedodržovali základní bezpečnostní opatření a bezpečnostní řád.

Zvířata

 • V ubytovací části objektu je zakázáno chovat nebezpečná zvířata.
 • Pokud má s sebou ubytovaný nebezpečného psa, má ubytovatel právo tohoto psa odmítnout.
 • Žádáme všechny majitele psů (a jiných mazlíčků), aby svá zvířata venčili v prostorách k tomu určených. Exkrementy jsou majitelé psů povinni odklízet.
 • Psi se mohou v areálu pohybovat pouze na vodítku a za doprovodu zodpovědné osoby. Není povoleno, aby psy vodily po areálu malé děti.
 • Není povoleno nechávat psy samotné na pokojích, a to z důvodů ničení zařízení i z důvodů obtěžování ostatních návštěvníků štěkáním nebo vytím. Psy je možno po dohodě s majiteli umístit do vyhrazených boxů. Boxy je třeba po vyzvednutí psy řádně uklidit.
 • Napadá-li pes jiná zvířata – je nutné ho vodit v objektu penzionu stále na vodítku a s náhubkem.
 • Napadá-li pes lidi/děti – má majitel zřízení takové právo zvíře odmítnout ubytovat i za předpokladu dodržení všech bezpečnostních pravidel – vodítko, náhubek.
 • Uteče-li pes svému majiteli do koňské ohrady (stáje, boxu) a bude-li koňmi poraněn – majitel zařízení nenese za zranění žádnou odpovědnost.
 • Uteče-li pes svému majiteli do koňské ohrady (stáje, boxu) a napadne a zraní koně – zaplatí majitel psa náhrady za léčení koně.
 • Ubytovaní hosté nesmí vstupovat do koňské ohrady, pokud se v ní pohybují koně.
 • Ubytovaní hosté nesmí vstupovat do koňských boxů, pokud u toho není majitel zařízení nebo jím pověřená osoba starší 18 let.
 • Ubytovaní hosté nesmí krmit koně.
 • Pokud si ubytovaný během svého pobytu ustájí v areálu svého koně, platí pro něj pravidla Provozního řádu stáje s výjimkou volného pohybu k jeho vlastnímu koni.
 • Pravidla ustájení vlastního koně se řídí předem dohodnutými body s majitelem ranče Rovná.
 • Jízdy na koních se řídí pravidly předem dohodnutými s majitelem ranče Rovná a zájemce s nimi bude obeznámen v písemné formě před první jízdou – tuto Dohodu o ježdění a souhlas s jejími podmínkami podepíše zájemce (v případě nezletiletého podepíše Dohodu zákonný zástupce).
 • Ubytovaní hosté jsou povinni hlídat své nezletilé děti, aby dodržovaly výše zmíněná pravidla a neubližovaly (byť nechtěně) zvířatům.
 • Tento Bezpečnostní řád neobsahuje všechna možná nebezpečí – proto žádáme všechny ubytované, aby dodržovali základní bezpečnostní opatření, stejně jako ve svém soukromém životě.

Dospělí a děti

 • Dospělí – rodiče a zákonní zástupci, pedagogové zodpovídají za bezpečnost svých dětí/svěřenců.
 • Nenechávejte své děti bez dozoru v prostorách celého objektu ubytovny
 • Necháte-li děti na pokoji samotné, zabezpečte okna a jiné “nebezpečné “ předměty, aby se dítě nemohlo zranit.
 • Dospělí – rodiče a zákonní zástupci, pedagogové zodpovídají za bezpečnost svých dětí/svěřenců na hřištích, při pohybu v areálu v jezdecké hale.

 

Jankovice 1.7.2014